Nông thôn mới

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH XUÂN TÌNH NGUYỆN 2019

Sáng ngày 12/01/2019, Đoàn thanh niên xã Hòa Bắc phối hợp với Trung tâm phát triển hạ tầng Đà Nẵng thuộc Sở Thông tin và truyền...

15-01-2019

Tin nhà nước

Xem thêm

HỖ TRỢ NGƯỜI ỐM ĐAU VÀ SINH VIÊN VƯỢT KHÓ

Sáng ngày 14/9/2019, tổ chứ Maivision đến thăm và trao học bổng tháng 9,10,11/2019 cho 23 em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó trên...

19-09-2019